Ընդունելիության կարգ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

         Հրազդան քաղաքի Խ. Աբովյանի անվան N 1 ավագ դպրոցը 2018թ. օգոստոսի 1-ից կատարում է   2018-2019 ուստարվա  ընդունելություն X դասարանի բնագիտական, ֆիզմաթ, տնտեսագիտական, հումանիտար հոսքերում :

Անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

  1. Ծննդյան վկայականի պատճեն
  2. Հիմնական կրթության վկայական բնօրինակ
  3. Ավագ դպրոցի աշակերտի անձնական գործ
  4. Ծնողի և հաստատության միջև կնքվող պայմանագրի ձև -2 հատ
  5. Լուսանկար 3X4 -2 հատ
  6. Ծնողի դիմում

Դիմումները ընդունվում են Հրազդան քաղաքի  N 1ավագ   դպրոցում, աշխատանքային օրերին ժամը 1000-1600:

Հասցե-Քաղաք Հրազդան, Երևանյան1/3,

 Տնօրենություն