Մրցույթներ

Կանաչ մոլորակ

/աշխատանքներ/

ԱՍՄՈՒՆՔԻ ՄՐՑՈՒՅԹ

Հոկտեմբերի 25-ին անցկացվեց ասմունքի մրցույթի ներդպրոցական փուլը:Ամփոփվեցին մրցույթի արդյունքները: