Ֆիզիկա

  • Ինտեգրված դաս՝ «Մարդու օրգանիզմը և ֆիզիկայի օրենքները»

տեսադաս

  • Բաց դաս «Նկարելուկներ և խաղ լոտո ֆիզիկայից» թեմայով

տեսադաս