ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

         Հրազդան քաղաքի Խ. Աբովյանի անվան N 1 ավագ դպրոցը 2019թ. հունիսի  25-ից կատարում է   2019-2020 ուստարվա  ընդունելություն X դասարանի բնագիտական, ֆիզմաթ, տնտեսագիտական, հումանիտար և ընդհանուր հոսքերում :

Անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

  1. Ծնողի դիմում
  2. Ծննդյան վկայականի  պատճեն
  3. Հիմնական կրթության վկայական բնօրինակ
  4. Ավագ դպրոցի աշակերտի անձնական գործ
  5. Ծնողի և հաստատության միջև կնքվող պայմանագրի ձև -2 հատ
  6. Լուսանկար 3X4 -2 հատ
  7. Սովորողի բժշկական քարտ (իր սովորած դպրոցից)
  8. Սոց. քարտի պատճեն

Դիմումները ընդունվում են Հրազդան քաղաքի N 1ավագ դպրոցում, աշխատանքային օրերին ժամը 1000-1600: