ՏՀՏ առցանց գործիքներից (Quizizz)ի կիրառումը ֆիզիկա առարկայից :
Նյուտոնի օրենքները 10ա դասարան /տնտեսագիտական հոսք/:
Ուսուցիչ՝ Սարգսյան Մարիամ