ՄԽ-ի օրակարգում ներառված էր <<Ժամանակի կառավարումը>>/ <<Թայմմենեջմետ >>/ թեմայով ուսուցողական սեմինարի անցկացում տնօրենի կողմից: Նպատակը դասաժամին, ինչպես նաև առօրյա կյանքում ժամանակի արդյունավետ օգտագործմանն ուղղված հմտությունների ձևավորումն էր, որի շարունակական կիրառման վերջնարդյունքը ժամանակի գիտակցված հսկողության իրականացումն է:
Ներկայացվեցին ծավալուն և դժվար խնդիրների լուծմանը ուղղված մեթոդներ , հիմնավորվեց պլանավորման կարևորությունը: